Baza wiedzy

Galeria pokonferencyjna

Konferencja, w której wzięło udział prawie 350 uczestników, 40 gości specjalnych, odbyło się 8 wykładów, 8 warsztatów, sformułowano 8 propozycji do Studium, była pierwszym krokiem do stworzenia nowego dokumentu planistycznego dla Warszawy. Była też okazją do poznania się wszystkich, którzy będą pracować nad opracowywaniem Studium, do wymiany kontaktów, współpracy w interdyscyplinarnych zespołach warsztatowych, które nad…
Przeczytaj więcej

Publikacja Robimy Studium!

„Robimy studium” to kompilacja tekstów i materiałów o projektowaniu miasta. Oprócz zagadnień związanych z sytuacją Warszawy w publikacji znajdują się również doświadczenia innych miast oraz przedstawione są narzędzia przydatne w projektowaniu miejskiej przyszłości. Celem tego zbioru jest przede wszystkim inspiracja: dla urzędników, mieszkańców, badaczy, inwestorów oraz dla wszystkich, którzy pisać będą scenariusze rozwoju Warszawy. Zapraszamy…
Przeczytaj więcej

12 najważniejszych wyzwań przestrzennych dla Warszawy

Tekst i wybór zdjęć: Marlena Happach, Bartosz Rozbiewski, Piotr Sawicki / Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy   1. Zahamowanie rozlewania się miasta Rozrzutne decyzje planistyczne z przełomu XX i XXI w. spowodowały pojawienie się zabudowy na terenach nieprzystosowanych do urbanizacji. Takie obszary często nie mają jeszcze siatki publicznych dróg i nie…
Przeczytaj więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało uchwalone przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., zmienione Uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r., Uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca…
Przeczytaj więcej

Strategia #Warszawa2030

Warszawa w 2030 roku to: AKTYWNI MIESZKAŃCY – Warszawa to My, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy nasze zainteresowania, realizujemy osobiste marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni. PRZYJAZNE MIEJSCE – Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się jak u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni,…
Przeczytaj więcej