Ludzie

WYKŁADY

dr Joanna Kusiak – socjolożka i badaczka miast, prowadzi interdyscyplinarne badania na pograniczu studiów miejskich, teorii krytycznej i socjologii prawa. Obecnie pracuje w King’s College na Uniwersytecie Cambridge. Wcześniej pracowała m.in. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz Uniwersytecie Wiedeńskim. Współredaktorka książek Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change after 1990 (2012) i Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów (2014). Jej nowy projekt analizuje rolę technikaliów prawa w miejskim neoliberalizmie, a także ich potencjał emancypacyjny dla ruchów miejskich w Berlinie i Warszawie. Doktorat obroniła na Politechnice w Darmstadt – ukazał się w wersji polskiej jako Chaos Warszawa (2017).

dr Łukasz Pancewicz – architekt-urbanista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii i
Stanach Zjednoczonych. Członek Rady Północnej Okręgowej Izby Urbanistów do jej likwidacji, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i
ISOCARP. W latach 2013-2016 pełnił obowiązki głównego projektanta Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, pracując nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Współzałożyciel pracowni a2p2 architecture & planning. Jako ekspert Instytutu Rozwoju Miast współpracował z Ministerstwem Rozwoju przy wdrożeniu pilotażu rewitalizacji, m.in. wspierając miasto Wałbrzych, Dąbrowę Górniczą i Starachowice w zakresie zagadnień planistycznych. Obecnie razem z FDRL jest ekspertem planistą we wdrożeniu projektu PO WER “Partycypacja społeczna w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Łukasz współpracował z OECD przy ocenie polityk planowania przestrzennego w Polsce na przykładzie Łodzi. W 2016 roku wspólnie z Urzędem Miasta Gdańska i zespołem organizacyjnym (dr Marcin Gerwin, Magdalena Haas) współtworzył pierwszy Panel Obywatelski w sprawie działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

Posad Spatial Strategies

Han Dijkarchitekt i założyciel holenderskiego studia projektowego Posad Spatial Strategies. Ukończył urbanistykę na Delft University of Technology. Pracuje jako wykładowca urbanistyki na Akademii Architektury w Rotterdamie oraz jako gościnny wykładowca na innych uczelniach w Holandii i na świecie. Wykorzystuje badania projektowedo badania przyszłości miast o różnej skali, np. „Atelier Almere 2030+” dla zrównoważonego wzrostu Almere (najszybciej rozwijającego się holenderskiego miasta), „LaboXX” – zagęszczenie XX-wiecznej obwodnicy Antwerpii oraz „Agenda miasta” – przestrzenna wizja Hagi do 2040 roku. W ostatnich latach pracował nad projektami, w których ważną rolę odgrywało przekształcanie miast, wody, mobilności i energii. Był kierownikiem projektu transformacji obszarów stacji kolejowych w Leidschendam-Voorburg, Hoofddorp i Eindhoven. Dla Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska opracował zasady projektowania zdrowego miasta i zastosował je w wielu miastach w Holandii. Pracował także nad dużymi projektami urbanistycznymi w międzynarodowym kontekście, m.in.  w São Paulo (Brazylia) i Antwerpii (Belgia) oraz nad projektem zrównoważonej urbanizacji ONZ Habitat w Yangon (Myanmar).

Emile Revierod 2012 roku partner w holenderskim studiu projektowym Posad Spatial Strategies. Studiował na École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville oraz na Delft University of Technology, gdzie obronił dyplom z architektury. W Posadzie pracuje jako projektant i planista przy projektach związanych z rozwojem miejskim, infrastrukturą transportu publicznego, systemami energetycznymi oraz połączeniami ekologicznymi. Pracował m.in. przy projekcie autostrady A9, rozbudowie przestrzeni publicznej przystanku tramwajowego z Amsterdamu do Amstelveen oraz budowie nowej stacji Hoofddorp. Zrealizował także projekty planowaniaprzestrzennego i rozbudowy urbanistycznej w Holandii i Belgii, jak przebudowa XX-wiecznej strefy w Antwerpii, gdzie planowano dodać 15-30 tys. nowych domów. 

Ivari Rannama – dyrektor Wydziału Geomatyki w Departamencie Urbanistyki w Tallinie. Od 2006 roku pracował tam jako główny specjalista ds. geoinformacji, a od ponad pięciu lat kieruje wydziałem jako dyrektor. Do jego głównych zadań należy zarządzanie gruntami, adresowanie, pomiary geodezyjne, mapowanie topograficzne, kartografia, systemy geoinformacyjne i tworzenie rejestrów Departamentu Urbanistyki. W ostatnich latach Rannama uczestniczył w procesie rozwoju usług cyfrowych dotyczących rejestrów planowania i danych przestrzennych w Tallinie. Wcześniej brał udział w wielu międzynarodowych projektach i programach dotyczących rozwoju e-usług. Najnowszym międzynarodowym projektem jest Baltic Urban Lab, a jednym z jego rezultatów jest aplikacja mobilna AvaLinn do wspólnego planowania. Ivari Rannama jest członkiem Estońskiego Towarzystwa Geoinformatyki (ESTGIS).

dr inż. Katarzyna Sadowy – doktor nauk ekonomicznych, architekt urbanista, specjalistka w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad miastem. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej, gdzie jest obecnie adiunktem. Działa w Oddziale Warszawskim SARP, współpracuje z m. st. Warszawą. Autorka publikacji dotyczących ekonomiki miast, współpracy samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych, rozwoju zrównoważonego, jakości życia oraz roli architektury i przestrzeni publicznej w rozwoju miast.

Zuzanna Skalska – badaczka trendów dizajnu ds. innowacji. Urodzona w Polsce, od 26 lat mieszka w Holandii. Studiowala w Design Academy w Eindhoven oraz Królewskiej Akademii Sztuki i Projektowania w Den Bosch. Skalska ma za sobą 20 lat kariery zawodowej, m.in. w Philips Design i w studiu projektowym VanBerlo. Od 2007 roku jest właścicielką 360Inspiration, marki specjalizującej się w analizie trendów, w obszarze szeroko rozumianych innowacji, dizajnu i rozwoju biznesu. Od 2003 roku jest w organizacji Dutch Design Week w Eindhoven. Jest wykładowczynią na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven i na Parsons School of Design w Nowym Jorku. Skalska jest również współzałożycielką School of Form (SOF) w Poznaniu.

Kuba Snopek – urbanista i badacz architektury. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz moskiewskiego Instytutu „Strelka”. Współpracował z Bjarke Ingelsem, Remem Koolhaasem i Justinem McGuirkiem. Realizował projekty architektoniczne, urbanistyczne oraz badawcze w Polsce, Hiszpanii, Danii, Rosji i na Ukrainie. Badacz przestrzeni i dziedzictwa postkomunistycznych miast. Jest autorem licznych wystaw i publikacji, w tym książki Bielajewo: zabytek przyszłości, wydanej po polsku, rosyjsku i angielsku. Współautor projektu Architektura VII dnia, będącym architektoniczną monografią powojennych polskich kościołów. Wykładał w Instytucie „Strelka”, a także w MGIMO w Moskwie.

dr Anne Stenros – liderka strategicznego projektowania i kreatywnego przywództwa. Ukończyła architekturę na University of Oulu i University of California w Berkeley. W latach 1995 – 2004 pełniła funkcję Dyrektor Zarządzającej Design Forum Finnland i Dyrektor Wykonawczej Hong Kong Design Center w 2005 roku, by następnie przez ponad 10 lat pełnić funkcję Design Director w KONE Corporation, światowego lidera w produkcji wind. Od września 2016 do kwietnia 2018 była Chief Design Officer miasta Helsinki. Za swoją działalność i doświadczenie została wyróżniona odznaczeniami The Gold Estlander Medal (2015) oraz The Gold Medal of the City of Helsinki (2013).

Marlena Happach – architektka i urbanistka. Architekt Miasta Warszawy, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Z wykształcenia architektka i urbanistka, w latach 2012-2016 wiceprezes a następnie prezeska Oddziału Warszawskiego SARP. Do 2016 r. wspólnie z Markiem Happachem prowadziła pracownię architektoniczną H2 Architekci, która projektuje obiekty publiczne o charakterze społecznym 
m.in. przebudowę Ognisk Wychowawczych w Warszawie na ul. Starej i Środkowej. 
Praca zespołu nagradzana była w konkursach architektonicznych (konkurs przystanek dla Warszawy Europan 10, projekt biblioteki gminnej). Marlena Happach była współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego ODBLOKUJ. Razem z zespołem Odblokuj realizowała tymczasowe projekty artystyczne i społeczne m.in. M3, M4, Osiedle Pomnik, odNOWA oraz konsultacje miejscowych planów zagospodarowania w Warszawie.

 

Piotr Sawicki – architekt i urbanista. Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Kierownik pionu odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie Studium. Współautor m.in. przebudowy Traktu Królewskiego w Warszawie, otoczenia Stadionu Narodowego i innych przestrzeni publicznych oraz zespołów zabudowy; laureat kilkunastu konkursów architektonicznych i urbanistycznych. 

 

Bartosz Rozbiewski –urbanista, naczelnik Wydziału Polityki Przestrzennej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego miasta Warszawy. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim. Współautor Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego różnych polskich gmin, kilkunastu planów miejscowych oraz innych opracowań urbanistycznych. 

 

WARSZTATY

Justyna Biernacka – architektka, trenerka, działaczka społeczna. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, doktorantka SGH. W obszarze jej zainteresowań leżą zagadnienia zielonego budownictwa mieszkaniowego, zrównoważonego rozwoju miast oraz ekonomii obiegu zamkniętego. Należy do Izby Architektów RP i SARP, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Architektury Zrównoważonej. Współpracuje z m.st. Warszawa przy pilotażowym projekcie Warszawskich Centrów Lokalnych oraz koordynuje projekt Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego. Prezeska ds. przestrzeni miasta w Fundacji Przestrzenie, gdzie zajmuje się potrzebami kobiet w przestrzeni publiczej (Miasto oczami kobiet, 2012, w Fundacji MaMa i Centralny Plac Kobiet, 2017, wraz z Patrycją Dołowy).

Joanna Erbel – socjolożka, koordynatorka prac nad polityką mieszkaniową oraz programem „Mieszkania 2030”, pracuje w Biurze Polityki Lokalowej  m.st. Warszawy. Laureatka nagrody Okulary Równości 2013 w kategorii „Sprawiedliwość społeczna”.

 

 

Paweł Kaczmarczyk – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), od 2016 roku Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Członek bądź współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji: Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Doradców Marszałka Senatu RP ds. Poakcesyjnych Migracji Zarobkowych Polaków. Od 2008 do 2011 roku członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Współpracownik licznych instytucji krajowych oraz międzynarodowych, m.in.: IZA (research fellow), TFMI, Banku Światowego, OECD, Nordic Council, Maastricht Graduate School for Governance, Maastricht University, FISE. W latach 2002-2003 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program stypendialny dla młodych naukowców). W 2005 uhonorowany stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Rafał Kołodziej – założyciel i lider Greenhat Innovation, gdzie współtworzy innowacje, rozwiązując realne problemy biznesowe i społeczne. Specjalizuje się w projektowaniu strategii, projektowaniu usług oraz futures thinking. Facylitator / moderator / trener warsztatów design thinking i service design (m. in. „Symulowany proces projektowy” dla Nickel Development, „Design Thinking jako sposób na budowę innowacji” dla Ergo Hestia, „Innowacyjność ekologiczna jako przewaga rynkowa w modelu biznesowym” dla Sense Consulting, szkolenie otwarte „Mapowanie ścieżki klienta”). W 2016 roku był liderem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Poznania oraz strategią komunikacji miasta, które powstawały w procesie design thinking, angażując ponad 600 mieszkańców w proces współtworzenia. Współautor programu studiów i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Projektowanie Usług / Service Design na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi i facylituje zajęcia z projektowania usług, propozycji wartości, modelowania biznesu i współtworzenia wartości na Uniwersytecie SWPS.

Adrian Krężlik – architekt, zajmuje się zastosowaniem współczesnych technologii w projektowaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Zaha Hadid Architects w Londynie, Rojkind Arquitectos oraz FR-EE Fernando Romero w Meksyku. Brał udział w licznych festiwalach dotyczących projektowania i dizajnu. Od 2014 roku prowadzi platformę edukacyjno-doradczą Architektura Parametryczna. Od 2016 roku współtworzy berliński start-up Parametric Support, który zajmuje się aplikacją optymalizacji w procesach architektonicznych. Wykładowca School of Form.

dr Michał Kudłacz – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju regionalnego i rozwoju metropolii.

 

 

dr Mikołaj Lewicki – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat bada naukowo i analizuje życie gospodarcze w Polsce, między innymi kredyty hipoteczne, związki sektora finansowego z mieszkaniowym, życie z kredytem, a oprócz tego – poszukuje źródeł rozwoju gospodarczo-społecznego w kulturze. Prowadzi badania i uczestniczy w projektach badawczych diagnozujących funkcjonowanie społeczności lokalnych w takich dziedzinach jak polityka kulturalna, uczestnictwo w kulturze, współpraca międzysektorowa. Studenci pod jego kierunkiem opracowali kompleksowy raport o urbanizacji Białołęki, badający zależności między zróżnicowaniem społecznym i przestrzennym dzielnicy, a aktywnością lokalną. Wspólnie z Adrianną Drozdowską opublikował artykuł na temat rywalizacji między warszawiakami a „słoikami”. Odpowiadał za koncepcję stworzenia i koordynację strony społecznej podczas warsztatów trójstronnych, z inwestorami i urzędnikami, w projekcie „Osiedla Warszawy”, dla terenów Portu Żerańskiego oraz FSO Żerań.

dr Maximilian Mendel – partner w REAS, kieruje pracami Zespołu Doradztwa Transakcyjnego. Działania Zespołu koncentrują się zwłaszcza na rozwoju instytucjonalnego rynku najmu mieszkań i prywatnych akademików. Maximilian, występując w charakterze doradcy transakcyjnego największych inwestorów krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, był zaangażowany w pierwsze na polskim rynku transakcje w tym segmencie. Jest absolwentem Interdyscyplinarnych Studiów Planowania Przestrzennego na Uniwersytecie w Dortmundzie. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk po obronie dysertacji na temat roli deweloperów mieszkaniowych w transformacji przestrzeni miejskiej w postsocjalistycznej Warszawie. Prelegent wielu międzynarodowych konferencji związanych z nieruchomościami oraz autor wielu publikacji i opracowań z dziedziny nieruchomości i planowania przestrzennego. Karierę zawodową zaczynał w Banku Przemysłowo-Handlowym w Warszawie. Z REAS związany od 2006 roku. W tym czasie był liderem wielu projektów badawczych i konsultingowych, nie tylko w Polsce, ale także na rynkach mieszkaniowych w całym regionie, w tym, Czechach, Rumunii i Bułgarii oraz na Słowacji i Ukrainie. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), Urban Land Institute (ULI) oraz Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości (PSDRN).

Natalia Paszkowska – architektka, projektantka przestrzeni wystawienniczych, a także szeroko pojętej architektury wnętrz, współzałożycielka pracowni WWAA. Współautorka m.in. Polskiego Pawilonu Expo w Szanghaju (2010), Służewskiego Domu Kultury (2013), planu urbanistycznego Soho Factory, w tym budynków mieszkalnych Rebel One (2013) i Kamion Cross (2014), pawilonu tymczasowego Stacja Mercedes (2013-2016), a także ekspozycji stałej w Centrum Scenografii Polskiej w Muzeum Śląskim i Galerii Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie. Jej działania zostały wielokrotnie docenione, m.in. Nagrodą m.st. Warszawy, Nagrodą Architektoniczną tygodnika „Polityka” czy nagrodą indywidualną PKN Orlen w kategorii „architektura i design”.

dr Marek Piwowarski – Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, wcześniej Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do Spraw Zagospodarowania Nabrzeży Wisły. Architekt krajobrazu, adiunkt w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej i Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wykładowca na kierunkach Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna.

dr Przemysław Sadura – socjolog i publicysta. Wykłada w Instytucie Socjologii i na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat prowadzi badania społeczne dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Zawodowo zwolennik aktywnych metod badawczych i pracy warsztatowej. Jest autorem m.in. podręcznika Konsultacje w społeczności lokalnej, wydanego przez IS UW i współautorem książki Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Współzałożyciel fundacji Pole Dialogu, członek zespołu Krytyki Politycznej.

dr Jakub Szczęsny – jest pierwszym polskim architektem, którego projekt – Dom Kereta, został włączony do kolekcji stałej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Pracuje na styku architektury, dizajnu i sztuki, realizował projekty m.in. w Australii Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kazachstanie i Brazylii. W 2013 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Prowadzi warsztaty i wykłady gościnne w School of Form w Poznaniu, Bezalel w Jerozolimie, USP, New School w Nowym Jorku i GSAPP. Był jednym z założycieli Grupy Projektowej Centrala w 2001 roku. Od 2016 prowadzi własną pracownię SZCZ w Warszawie. Główny projektant SIMPLE HOUSE.

dr Iwo Zmyślony – filozof i teoretyk sztuki, metodolog procesów projektowych, konsultant design thinking, autor kilkunastu publikacji naukowych i przeszło stu esejów, wywiadów i recenzji. Studiował filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Katholieke Universiteit Leuven. Doktoryzował się na podstawie pracy o kreatywności w nauce oraz pozadyskursywnych wymiarach poznania i wiedzy (tacit knowledge). Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka Innovators for the Public oraz programu studiów samorządowych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Stypendysta programów GFPS, DAAD, MNiSW, NCN i Młoda Polska. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Viamoda School of Fashion oraz School of Form w Poznaniu. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Obiegu” i „Kulturze Liberalnej”. Współpracuje z „Tygodnikiem Kulturalnym” TVP Kultura.

Marta Żakowska – animatorka kultury i badaczka miejska. Współzałożycielka „Magazynu Miasta” i jego redaktorka naczelna. Specjalistka w obszarze rozwoju zrównoważonych przestrzeni publicznych i kultury mobilności. Pomysłodawczyni programu badawczego „Magazynu Miasta” poświęconego miejskim politykom senioralnym – „Starsze Miasta”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku. Członkini Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Autorka tekstów poświęconych zrównoważonym przestrzeniom miejskim, wykluczeniom miejskim i społecznościom lokalnym, publikowanych m.in. w „Kulturze Popularnej”, „Architekturze”, „Architektura & Biznes”, „Magazynie Miasta”, „Przekroju”, „Dwutygodniku” i „Gazecie Wyborczej”. Prowadzi autorskie seminaria na studiach Miasta i Metropolie IBPP oraz wykłada w School of Ideas Uniwersytetu SWPS.

DYSKUSJE

Ewa P. Porębska – architektka, krytyczka architektury. Od 1994 roku redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-Murator”. Działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców światowej architektury. Napisała wiele artykułów na tematy związane z architekturą, miała wykłady  o polskiej architekturze m.in. w AZW w Wiedniu, GSAPP Columbia Univesity w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie w Hongkongu. Juror Nagrody European Prize for Urban Public Space 2016 oraz 2018. Juror The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award w 2013 roku, obecnie ekspert tej nagrody. Członek jury World Architecture Festival w latach 2008-2010. Członek Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jest współtwórcą wielu wystaw, w tym wystaw Polska. Ikony architektury oraz Polska. Architecture zrealizowanych przez czasopismo „Architektura-Murator” we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jako oficjalna promocja Polski. Za zasługi dla rozwoju i promocji architektury polskiej otrzymała medal Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz medal Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP „Bene Merentibus”, zaś w 2009 roku za współpracę w dziedzinie architektury między Polską a Holandią Ambasador Królestwa Niderlandów uhonorował ją przyznaniem fragmentu stumetrowej ławki w Amsterdamie zaprojektowanej przez Claudię Linders – „Space to Take Place”. Za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. UW dr hab. Anna Giza – socjolog, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku akademickiej kariery zawodowej jest związana z Instytutem Socjologii, którego dyrektorem ds. nauki i badań była od 2005 do 2008 roku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filozofii i Socjologii. W pracy naukowej zajmuje się socjologią teoretyczną. Od wielu lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi. W latach 1994-2005 pracowała w największych polskich firmach jako ekspert w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji.

dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki, prof. PW – architekt i urbanista, adiunkt w Pracowni Urbanistyki Stosowanej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor zrealizowanych koncepcji przebudowy ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Współautor wielu planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie i projektów osiedli w miejscowościach podwarszawskich.

Michał Olszewski –wiceprezydent m.st. Warszawy, wcześniej dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów oraz przewodniczący Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich. Pracował także w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Wojdat – Sekretarz m.st. Warszawy, wcześniej twórca i dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które wprowadziło nowatorskie rozwiązania związane z zarządzaniem warszawskim samorządem przy użyciu partycypacji społecznej oraz badań społecznych. Socjolog, absolwent ISNS przy UW, społecznik, pracownik warszawskiego samorządu. Przez długie lata związany z sektorem organizacji pozarządowych. Był koordynatorem projektu „Miejskie Centrum Kontaktu 19115”. Propagator udostępniania i otwierania danych (api.um.warszawa.pl), oraz projektów wewnętrznych i zewnętrznych powstających na ich bazie („Dane po warszawsku”, „BIHAPI”). Członek Rady Programowej VII Smart City Forum.

Paweł Lisicki zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Miejski Architekt Krajobrazu. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (architektura krajobrazu) i Akademii im. Leona Koźmińskiego (zarządzanie w administracji publicznej). Wieloletni projektant terenów zieleni miejskiej i rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych. Współautor opracowań fizjograficznych i planistycznych. Od ponad dwudziestu lat związany z samorządem warszawskim. Dwie kadencje przewodniczył Komisji Ochrony Krajobrazu i Środowiska Unii Metropolii Polskich.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
Justyna Biernacka, Mikołaj Lewicki, Maximilian Mendel, Łukasz Pancewicz, Natalia Paszkowska, Ewa P. Porębska, Katarzyna Sadowy, Zuzanna Skalska, Jakub Szczęsny, Iwo Zmyślony, Marta Żakowska

DEPARTAMENT PROPOZYCJI

Grzegorz A. Buczekarchitekt-urbanista, od 1982 r. wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (w tym Podyplomowym Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Podyplomowym Studium „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”), a także gościnnie w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; członek: Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, Polskiej Rady Architektury, Rady Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Grupy roboczej ds. przestrzennych Strategii Rozwoju Warszawa 2030, Urban Land Institute, ekspert Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, konsultant Banku Światowego; partner w s. c. „Buczek i Wojda Architekci” (od 1997 r.). 

dr Agnieszka Cieślaarchitektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, specjalistka w zakresie zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni (doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze),  wykładowca, działacz społeczny, założycielka Fundacji Mimo wieku, inicjatorka i organizatorka pierwszego w Polsce Wzorcowego Mieszkania Seniora (www.mimowieku.pl), członek grupy doradczej przy Komisji Europejskiej do Programu Horyzont 2020, wyzwanie 1: zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan, członek grupy D4 (age friendly environments) przy Europejskim Partnerstwie na Rzecz Zdrowego i Aktywnego Starzenia (EIP AHA D4).

dr Artur Jerzy Filip  – badacz i praktyk innowacyjnych form międzysektorowego współzarządzania projektami miejskimi. Autor książki pt. „Wielkie plany w rękach obywateli”, która ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa Bęc Zmiana. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Swoją rozprawę doktorską poświęcił amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim. Stały współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Anna Kotowska – architektka, aktywistka miejska, koordynatorka koła Miasto Jest Nasze na Żoliborzu, członkini zespołu kampanii społecznej „Ulice dla Kobiet”, autorka akcji społecznej ratowania modernistycznego stadionu „Ocalmy Marymont”. Członkini zespołu projektowego w pracowni Jaz+Architekci, biura zajmującego się m.in. projektowaniem przestrzeni publicznych z udziałem lokalnej społeczności. Absolwentka Wydziału Wzornictwa na ASP w Warszawie, oraz szkół architektury w Polsce, Belgii i Francji.

Aleksandra Litorowicz – kulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, badaczka street artu i sztuki w przestrzeni publicznej. Twórczyni i koordynatorka pierwszego w Polsce portalu digitalizującego, opisującego oraz prezentującego street art i sztukę w przestrzeni publicznej (puszka.waw.pl). Koordynatorka ogólnopolskiego badania malarstwa monumentalnego, a także projektu edukacyjnego o sztuce w przestrzeni publicznej (szukapubliczna.pl) Pomysłodawczyni Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA na najlepsze pomysły dla Warszawy przyszłości, a także kierownicza oraz ekspertka w trzyletnim projekcie Place Warszawy (do odzyskania). Napisała książkę o subkulturze hipsterów. Współautorka wielu projektów badawczych. Wykładała na studiach podyplomowych „Miasta i metropolie. Studia miejskie”, obecnie wykładowczyni w School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr Monika Wróbel – architektka, urbanistka i badaczka miejska działającą w obszarze przestrzeni publicznej. W 2017 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej obroniła pracę doktorską dotyczącą relacji współczesnej sztuki publicznej z przestrzenią miejską Warszawy. Jest współzałożycielką i wiceprezeską Fundacji Skwer Sportów Miejskich, wspierającej rozwój przyjaznych, międzypokoleniowych przestrzeni miejskich rekreacji. W zespole fundacji organizuje procesy partycypacyjne i współtworzy strategie projektowe dla wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych uwzględniających aktywność sportową. Prowadzi warsztaty i wykłady, uczestniczy w projektach badawczych. Ekspertka w zespole badawczym projektu „Place Warszawy (do odzyskania)”. W latach 2010-2016 pełniła funkcję kierownika projektów w pracowni KAPS – Architekci projektując zespoły mieszkaniowe w całej Polsce.

Grzegorz Piątek – krytyk architektury, badacz dziejów Warszawy, kurator, publicysta, z wykształcenia architekt. Od 2011 roku współprowadzi Fundację Centrum Architektury. W 2008 roku współtworzył wystawę Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings nagrodzoną Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji. Kurator tegorocznej edycji Westivalu Architektury w Szczecinie (12-21 października 2018). Autor biografii Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego (Wydawnictwo WAB, 2016) nagrodzonej Nagrodą Literacką m.st. Warszawy, obecnie pracuje nad książką o odbudowie stolicy. Współautor innych publikacji poświęconych miastu i architekturze, m.in. Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku (z Jarosławem Trybusiem i Marcinem Kwietowiczem, 2013). W latach 2005-2011 członek redakcji miesięcznika „Architektura-murator”.

Daniel Piotrowski – urbanista i specjalista w dziedzinie zrównoważonej urbanistyki, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i INTBAU. Jako projektant brał udział w projektach mieszkaniowych, biurowych komercyjnych i mixed-use na terenie Polski, Łotwy i na Bałkanach. Przez ostatnie 7 lat związany z warszawską pracownią MAU, gdzie uczestniczył m. in. w tworzeniu dzielnic Gdynia Zachód, Siewierz Jeziorna oraz warsztatach (np. dotyczących rewaloryzacji Pola Mokotowskiego). Obecnie urbanista w dziale rozwoju Immochan, gdzie odpowiada za politykę zrównoważonego rozwoju oraz koncepcje wprowadzenia rozwiązań mixed-use.

Leszek Wiśniewski – mgr inż. arch., absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor lub współautor wyróżnionych prac w konkursach na Fotoplastikon Warszawski (2009) i Nową Politykę Przestrzenną dla Podkowy Leśnej (2015), „FUTUWAWA – Patrz na plac” (2016), a także pracy wyróżnionej nagrodą burmistrza miasta Ostróda (2016, „Koncepcja kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjno-urbanistycznych miasta”). Laureat Nagrody Ministra Infrastruktury za Dyplom Magisterski obroniony w 2017 roku. Członek jury w Konkursie na Plac Centralny w Warszawie. Od czterech lat związany ze Stowarzyszeniem „Miasto Jest Nasze”, które reprezentuje w Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu. Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej i transportu. Prowadzi także fanpage i blog „Uwagi o Przestrzeni”. 

Monika Węgierek, Kamila Mieczkowska-Konieczny i Dagmara Żurek: przedstawicielki studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, X semestr, Polityka Przestrzenna Gminy), opiekunowie: dr Ewa Pachowska, Anna Cudny, dr Artur Jerzy Filip